โฆษณากับเรา

โฆษณากับ สารพัดช่าง

ให้ลูกค้าเจอคุณโดยการ
ค้นหาจาก Google ได้ง่ายๆ
ค้นเจอหน้าแรกของ Google เพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้า | มีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือ
ราคาเริ่มต้น 500 บาท/เดือน
ให้ลูกค้าติดต่อคุณง่ายขึ้น
ลงแบนเนอร์โฆษณา
เจอโฆษณากิจการของคุณ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ เพิ่มการเข้าถึงของลูกค้า
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน
เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของลูกค้า
เพิ่มหมวดหมู่ช่างของคุณ
เพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้า เจอโปรไฟล์คุณในทุกหมวดงานของกิจการคุณ
ราคาเริ่มต้น 99 บาท/เดือน
เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของลูกค้า
เพิ่มพื้นที่ให้บริการของคุณ
เพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้า เจอโปรไฟล์คุณในทุกจังหวัดที่กิจการคุณรับทำ
ราคาเริ่มต้น 99 บาท/เดือน
ดูเงื่อนไขการใช้บริการโฆษณากับสารพัดช่าง