หาผู้รับเหมาค่าแรง งานรั้วโครงการและงานกำแพงกันดิน
หาผู้รับเหมาค่าแรง งานรั้วโครงการและงานกำแพงกันดิน
สถานที่ตั้งโครงการ
ชลบุรี, บางละมุง
กำหนดเสร็จ
ไม่ระบุ
งบประมาณ
ไม่ระบุ
รายละเอียดประกาศ

ผู้รับเหมานามบุคคล (เฉพาะค่าแรง) งานรั้วโครงการ งานกำแพงกันดินและงานรั้วก่ออิฐ 250 เมตร ความสูง 2 - 3 เมตร

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 2019-02-12
รหัสประกาศ 2019-02-12764
จำนวนผู้สนใจทำงานนี้ (5)
**ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตกลงและดำเนินการ
(หลังจากทำงานเส่ร็จ กรุณาให้ Review กับผู้ให้บริการที่ทำงานกับคุณ)
ประเภทช่าง
รับเหมาก่อสร้าง
2019-02-12
12:49:47
ประเภทช่าง
รับเหมาก่อสร้าง
2019-02-12
18:44:55
ประเภทช่าง
รับเหมาก่อสร้าง
2019-02-13
14:10:31
ประเภทช่าง
รับเหมาก่อสร้าง
2019-02-25
12:40:00
ประเภทช่าง
รับเหมาก่อสร้าง
2019-03-31
01:57:16