ประกาศหาช่างรับเหมา /นักออกแบบ และสินค้าบ้านสวนภูมิฐาน โทร 0863278931 รับสมัครช่างก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2ชั้น จ้างเหมาค่าแรง งานโครงสร้าง 5 ทีม ก่ออิฐมวลเบา 25คน ฉาบปุน 25คน ติดบัวปูน ระแนงชายคาบ้าน 2ทีม วางระบบสุขาภิบาล บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ บ่อพัก เทพื้นจอดรถ 3ทีม ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสด ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดวันหยุดทั่วไป) จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ


loading...