ประกาศหาช่างรับเหมา /นักออกแบบ และสินค้าบ้านสวนภูมิฐาน โทร 0863278931 รับสมัครช่างก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2ชั้น จ้างเหมาค่าแรง พักหน้างานได้ งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบ ระบบสุขาภิบาล ติดบัวปูน ระแนงชายคาบ้าน หมู่บ้านจ้างตรง ไม่ผ่านคนกลาง ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสด ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดวันหยุดทั่วไป) จ่ายเต็ฒตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ


loading...