เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

20ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

งานด่วน

0

21.12.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

11.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

11.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

11.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

19.12.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

10.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

10.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

17.12.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

16.12.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

20.12.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

1

29.12.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

20.12.17

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

14.12.1713.22

7

0

12.12.1714.34

6

0

10.12.1711.10

20

0

10.12.1708.42

46

0

09.12.1709.48

15

0

08.12.1722.40

27

0

06.12.1712.53

28

0

06.12.1709.59

78

0

03.12.1710.17

73

0

03.12.1707.09

66

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

16.12.1709.55

0

0

15.12.1714.57

5

0

15.12.1711.51

5

0

15.12.1709.05

7

0

15.12.1708.50

5

0

14.12.1717.46

7

0

14.12.1714.40

9

0

14.12.1711.47

3

0

14.12.1711.37

8

0

14.12.1709.31

5

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ