เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

17ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

งานด่วน

0

24.10.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

24.10.17

หาช่าง :

0

22.10.17

หาช่าง :

0

29.10.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

20.10.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

10.11.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

29.10.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

25.10.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

20.10.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

16.11.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

19.10.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

21.10.17

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

18.10.1717.09

9

0

17.10.1718.02

12

0

17.10.1713.55

16

0

17.10.1711.15

7

0

17.10.1710.59

5

0

15.10.1701.36

20

1

14.10.1719.44

23

0

14.10.1707.51

3

0

12.10.1716.06

4

0

12.10.1714.53

21

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

18.10.1720.51

3

0

18.10.1720.43

3

0

18.10.1709.52

4

0

18.10.1708.47

5

0

17.10.1716.14

7

0

17.10.1716.13

0

0

17.10.1711.09

5

0

17.10.1708.29

5

0

17.10.1708.21

3

0

17.10.1708.06

0

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ