เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

6ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

0

28.02.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

27.02.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

22.03.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

22.03.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

07.03.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

07.03.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

25.02.1812.07

3

0

23.02.1819.12

18

0

23.02.1818.50

15

0

23.02.1814.04

16

0

23.02.1812.16

13

0

21.02.1811.09

11

0

20.02.1814.15

24

0

16.02.1813.26

54

1

12.02.1816.49

53

0

12.02.1816.31

60

1

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

26.02.1801.48

0

0

26.02.1801.48

0

0

26.02.1801.47

0

0

25.02.1821.26

2

0

25.02.1821.26

1

0

24.02.1813.35

6

0

23.02.1811.42

6

0

23.02.1811.07

5

0

23.02.1810.15

4

0

23.02.1801.45

8

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ