เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

11ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

0

31.05.18

หาช่าง :

แนะนำ

0

21.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

21.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

02.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

14.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

28.05.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

23.06.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

20.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

1

07.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

07.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

500,000

07.06.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

24.05.1819.21

32

0

23.05.1811.31

96

0

23.05.1811.26

214

0

23.05.1810.37

219

0

22.05.1813.23

358

0

22.05.1810.09

456

0

17.05.1813.30

1,208

0

17.05.1813.25

1,203

0

17.05.1810.37

2,960

0

17.05.1806.52

1,258

1

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

24.05.1820.02

34

0

24.05.1819.21

32

0

24.05.1811.57

358

0

24.05.1811.37

86

0

24.05.1810.47

90

0

24.05.1810.26

145

0

24.05.1808.33

100

0

23.05.1816.01

274

0

23.05.1815.58

176

0

23.05.1812.44

201

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ