เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

8ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

0

28.02.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

27.02.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

22.03.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

22.03.18

หาช่าง :

2

25.02.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

25.02.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

07.03.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

07.03.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

22.02.1810.15

0

0

21.02.1811.09

6

0

20.02.1814.15

8

0

16.02.1813.26

41

1

12.02.1816.49

47

0

12.02.1816.31

60

1

07.02.1819.25

60

2

07.02.1812.22

81

0

06.02.1815.49

81

0

06.02.1803.13

55

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

22.02.1807.29

2

0

22.02.1800.59

7

0

22.02.1800.58

6

0

21.02.1813.50

5

0

21.02.1813.35

7

0

21.02.1813.18

2

0

21.02.1813.18

1

0

21.02.1813.17

0

0

21.02.1809.46

2

0

21.02.1809.39

1

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ