เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

3ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

21.04.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

27.03.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

300

19.04.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

20.03.1814.08

928

0

20.03.1808.22

1,039

0

19.03.1811.56

1,395

0

17.03.1809.29

4,268

0

16.03.1814.38

2,606

0

16.03.1814.01

2,629

1

16.03.1811.01

382

0

16.03.1810.11

2,442

0

15.03.1814.37

2,745

0

15.03.1814.19

2,464

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

22.03.1812.39

99

0

22.03.1810.40

133

0

22.03.1810.22

140

0

21.03.1821.21

391

0

21.03.1814.35

515

0

21.03.1814.34

516

0

21.03.1813.30

536

0

21.03.1810.10

586

0

21.03.1809.10

608

0

21.03.1808.57

612

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ