เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

7ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

0

20.05.18

หาช่าง :

0

25.04.18

หาช่าง :

0

24.04.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

06.05.18

หาช่าง :

1

-

04.05.18

หาช่าง :

งานด่วน

1

25.04.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

25.04.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

21.04.1817.26

313

0

21.04.1811.37

381

0

21.04.1807.22

422

0

20.04.1819.11

597

0

20.04.1817.11

614

0

20.04.1815.54

630

0

20.04.1810.13

700

0

20.04.1809.30

711

0

19.04.1816.48

891

1

19.04.1810.51

954

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

22.04.1818.35

76

0

22.04.1809.14

173

0

21.04.1817.44

313

0

21.04.1811.36

380

0

21.04.1810.25

583

0

21.04.1809.59

389

0

21.04.1809.42

396

0

21.04.1808.53

399

0

21.04.1808.50

0

0

21.04.1801.51

488

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ