เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

16ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

งานด่วน

0

17.02.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

24.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

23.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

30.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

30.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

19.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

19.01.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

11.02.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

19.01.18

หาช่าง :

0

18.01.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

09.02.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

24.01.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

18.01.1809.02

1

0

17.01.1818.34

7

0

13.01.1814.40

22

0

13.01.1807.42

15

0

12.01.1806.46

8

0

10.01.1821.08

30

0

10.01.1814.51

23

0

06.01.1813.53

27

0

03.01.1823.03

28

0

31.12.1708.44

36

2

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

18.01.1811.29

0

0

18.01.1811.27

0

0

17.01.1814.21

7

0

17.01.1810.51

3

0

17.01.1809.29

10

0

17.01.1809.29

7

0

17.01.1800.24

8

0

16.01.1823.50

14

0

16.01.1823.18

13

0

16.01.1813.15

9

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ