เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

7ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

0

20.05.18

หาช่าง :

0

25.04.18

หาช่าง :

0

24.04.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

06.05.18

หาช่าง :

0

-

04.05.18

หาช่าง :

งานด่วน

1

25.04.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

25.04.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

21.04.1817.26

147

0

21.04.1811.37

214

0

21.04.1807.22

254

0

20.04.1819.11

430

0

20.04.1817.11

444

0

20.04.1815.54

462

0

20.04.1810.13

534

0

20.04.1809.30

545

0

19.04.1816.48

725

1

19.04.1810.51

785

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

22.04.1809.14

3

0

21.04.1817.44

147

0

21.04.1811.36

214

0

21.04.1810.25

416

0

21.04.1809.59

223

0

21.04.1809.42

230

0

21.04.1808.53

233

0

21.04.1808.50

0

0

21.04.1801.51

321

0

20.04.1818.34

437

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ