เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

13ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้ยื่นราคา งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

แนะนำ

0

21.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

21.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

02.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ไม่กำหนด

24.05.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

24.05.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

14.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

28.05.18

หาช่าง :

1

-

23.05.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

24.05.18

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

20.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

1

07.06.18

หาช่าง :

งานด่วน

0

ืna

07.06.18

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

22.05.1813.23

136

0

22.05.1810.09

413

0

17.05.1813.30

1,047

0

17.05.1813.25

1,044

0

17.05.1810.37

2,960

0

17.05.1806.52

1,118

1

15.05.1810.27

1,493

0

14.05.1817.18

527

0

09.05.1815.08

633

0

09.05.1813.29

2,428

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

23.05.1809.09

4

0

23.05.1800.41

57

0

23.05.1800.38

57

0

22.05.1816.54

104

0

22.05.1815.36

143

0

22.05.1812.36

145

0

22.05.1812.33

159

1

22.05.1809.32

169

0

22.05.1809.24

168

0

21.05.1817.07

528

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ