เว็บไซต์สารพัดช่างจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 03.00 น

ประกาศหาช่างและหาสินค้า

ลงประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียด ภาพถ่าย File แนบสเปคงาน ปัดหมุดตำแหน่งงาน
รอการติดต่อและข้อเสนอตาก ผู้ให้บริการ และทำการคัดเลือก

ช่าง สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้ให้บริการ

สร้าง Profile ส่วนตัวผลงาน และเก็บ Feedback
ผ่านการจ้างงานสร้างความน่าเชื่อถือ

รายการประกาศหาช่าง/หาสินค้า

12ประกาศทั้งหมด

ดูประกาศหาช่าง/สินค้าทั้งหมด
หัวข้อประกาศ / ประเภทช่างรับเหมา สถานะ ผู้เข้าชม งบประมาณ ประกาศสิ้นสุด

หาช่าง :

0

06.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

27.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

27.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

26.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

23.07.17

หาช่าง :

แนะนำ

0

23.07.17

หาช่าง :

งานด่วน แนะนำ

0

30.06.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

22.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

1

14.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

20,000

10.07.17

หาช่าง :

งานด่วน

0

09.07.17

หาช่าง :

0

18.07.17

ประกาศงานต่างๆ

  อ่าน ตอบ

28.06.1713.01

17

0

27.06.1721.17

8

0

27.06.1721.15

9

0

27.06.1718.08

41

0

27.06.1714.43

17

0

25.06.1719.00

28

0

25.06.1702.50

28

0

23.06.1720.31

41

0

22.06.1702.35

43

0

21.06.1717.50

37

0

ดูประกาศงานช่างต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

  อ่าน ตอบ

29.06.1705.05

1

0

28.06.1716.35

3

0

28.06.1712.26

2

0

28.06.1701.17

11

0

27.06.1722.49

10

0

27.06.1722.25

16

0

27.06.1722.16

15

0

26.06.1717.16

0

0

26.06.1717.10

17

0

26.06.1717.01

8

0

ดูประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ